Getuigenis Sébastian Vangeenberghe, 47 jaar, werkt op de afdeling preparatie bij Utexbel gevestigd in Ruien.

Sébastian Vangeenberghe , 47 jaar, is zowel mechanieker als meestergast in opleiding op de afdeling preparatie bij Utexbel gevestigd in Ruien.

“Vroeger was ik bakker. Ik ben veranderd naar Utexbel voor de werkuren, het gezinsleven en de zekerheid van het werk. Toen ik hier begon moest ik dus beginnen van nul en doordat ik beetje bij beetje alle posities heb aangeleerd, ben ik naar boven geklommen. Ik heb gewerkt aan de rekken, in de open-end, aan de Volkmann, en in de montage. Doordat ik dit allemaal heb doorlopen, ben ik enorm geëvolueerd en heb ik veel bijgeleerd.

Samenwerken is ontzettend belangrijk bij Utexbel. In de fabriek is elke positie complementair aan de volgende positie. Dus als we er niet in slagen om samen te werken, zal alles in elkaar storten. Er is voldoende communicatie en hulp nodig om alles optimaal te kunnen laten verlopen.

Met onze afdelingsverantwoordelijken ben ik heel tevreden. Ze zorgen namelijk ervoor dat we ons als een grote familie voelen, ze luisteren naar ons, ze regelen alles op een persoonlijke manier en als er een probleem is zijn zij degene waar je op kan rekenen.

Aan toekomstige medewerkers geef ik graag het volgende advies: Laat zien dat je het wilt, wees streng in je werk, doe je werk graag, en vertrek dan vanaf dat punt. Ik doe alles zoals het mij geleerd is, zo ben ik hier gekomen. Als ik het kan, kan iemand anders het ook.”