Visie en doelstellingen

PEOPLE-PLANET-PROCESS-PROGRESS-PRODUCT-PASSION

Duurzaamheid draait bij Utexbel rond onze 6 P’s

Het is onze manier om te antwoorden en om ons aan te passen aan een veranderende wereld. Het gaat over het verbinden van onze producten en de eindgebruiker via drie engagementen: focussen op personen, onze passie voor lokale productie volgen, onze planeet beschermen en de prestaties van onze producten behouden en verhogen door betere en efficiëntere processen.

ONZE BELOFTEN

Mensen op de eerste plaats

Utexbel heeft zich altijd ingezet om de textielproductie in Europa te houden en heeft ervoor gestreden dat alle betrokkenen trots kunnen zijn op hun werk. Utexbel heeft altijd gestreefd naar een werkplek waar iedereen met respect wordt behandeld, waar iedereen op gelijke voet kan meewerken en waar diversiteit als een troef wordt beschouwd. Een werkplek waar de veiligheid van de werknemer voorop staat. Een werkplek waar iedereen door opleiding en continu leren de kwaliteit en deskundigheid van zijn werk kan verbeteren, waarbij een mentorprogramma wordt geïntroduceerd om nieuwkomers te verwelkomen en te coachen.

Circulariteit

Utexbel is toonaangevend in de ontwikkeling van circulaire producten op basis van garens uit gerecycleerde vezels. De voorbije jaren was Utexbel partner in Europese onderzoeksprojecten zoals “Retex”: https://www.dotheretex.eu/fr/ of Textended https://textended.eu.

Utexbel heeft een netwerk uitgebouwd van bedrijven die actief zijn in de recyclage-industrie, waardoor we onze klanten de mogelijkheid kunnen bieden om hun pre- en/of post-consumentenafval te behandelen en te beheren. Als verticaal geïntegreerd bedrijf beschikt Utexbel over de kennis en de expertise om innovatieve nieuwe garens te spinnen met de gerecycleerde vezels die door onze partners worden geproduceerd en om weefsels te creëren waarmee onze klanten nieuwe materialen kunnen produceren. Het Dr Green-project, dat sinds 2018 actief is, is een voorbeeld van deze samenwerking en stelt ziekenhuizen in staat om circulair te zijn in het beheer van de medische werkkleding, door hun afgedankte uniformen om te zetten in gerecycleerde vezels, garens, stoffen en uiteindelijk nieuwe uniformen.

Traceerbaarheid en transparantie

Utexbel heeft traceerbaarheid in de textielindustrie altijd gepromoot als een belangrijk instrument om de veiligheid en kwaliteit voor de eindgebruiker te garanderen. Als geïntegreerde spinner, wever, verver en afwerker controleert Utexbel het volledige productieproces.  Utexbel heeft solide en duurzame partnerschappen opgebouwd met de beste leveranciers van grondstoffen en beoordeelt zijn leveranciers en onderaannemers op hun ethisch en sociaal beleid. Utexbel kan een perfecte traceerbaarheid van alle producten garanderen.

Milieu

Natuurlijke hulpbronnen zijn schaars en vereisen een zorgvuldig en doordacht beheer. Utexbel maakt deel uit van verschillende projecten om de uitstoot te verminderen, zoals EBO in Vlaanderen en “Accords de branche” in Wallonië, om water en energie te besparen en om nieuwe producten op de markt te brengen die ecodesigngericht zijn. Utexbel investeert in nieuwe productiemachines waarmee we ons energie- en waterverbruik kunnen verminderen en tegelijkertijd het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de hele toeleveringsketen kunnen verhogen. De impact op het afvalwater heeft altijd centraal gestaan in de textielproductie. Utexbel heeft al verschillende oplossingen geïmplementeerd om zijn impact op het afvalwater te verminderen en staat aan het begin van een investeringscampagne om in de toekomst een nulafvalstatus te bereiken. Utexbel maakt ook deel uit van het door Oeko-tex ondersteunde initiatief Detox to Zero, dat tot doel heeft de impact van het gebruik van chemische stoffen in de textielindustrie te verminderen. Utexbel is, in samenwerking met zijn chemische partners, actief betrokken bij de permanente zoektocht naar onschadelijke chemicaliën en de ontwikkeling van nieuwe artikelen die minder chemicaliën nodig hebben om de vereiste functionaliteiten te bereiken, bijvoorbeeld door een speciale mix van functionele vezels te gebruiken.

Ecoconceptie

Onze ervaring met circulariteit en duurzaamheid heeft ons geleerd hoe cruciaal het ecoconcept van elk product is. Elke nieuwe ontwikkeling wordt ontworpen aan de hand van het LIDS Wheel, een ecodesigntool die onze R&D-afdeling helpt om hun beslissingen te nemen in de richting van een duurzamer product, maar die het team ook helpt om beslissingen te nemen over de optimalisatie van de materiaalstroom, de logistiek, de verbetering van het machineonderhoud en de investeringen. Utexbel moedigt zijn klanten aan om na te denken over de verwerking van hun product aan het einde van de levenscyclus, in termen van scheiding, materiaalwaarde en recyclage.